Karijera

U nastavku su navedene trenutno aktuelne otvorene pozicije, njihove karakteristike i uslovi:

1. Arhitekta projektant

u Pančevu

 

Pozicija:

 • Projektant arhitektonskih objekata (višeporodične stambene zgrade, stambene vile, poslovni objekti, ugostiteljski objekti itd.)
 • Izrada idejnih rešenja, projekata za građevinsku dozvolu i izvođenje, predmera i predračuna, vođenje elektronske procedure pribavljanja građevinske dozvole i ostale dokumentacije
 • Koordinacija rada ostalih učesnika na projektu

Uslovi:

 • Najmanje jedan, a poželjno više, kompletno i samostalno razrađenih projekata višeporodičnih stambenih zgrada, sa odrađenom procedurom na CEOP-u (prednost ukoliko su objekti kvadrature veće od 1000m2)
 • Poželjno iskustvo u projektovanju idejnih rešenja, u smislu funkcije i koncepta arhitektonskih objekata, kao i osećaj i kreativnost za dizajn fasada, enterijera, grafičkih priloga, vizuelizacija itd.
 • Odlično poznavanje CAD softvera i rada na računaru
 • Prednost: poznavanje softverskog paketa ArchiCAD ili drugog BIM paketa i softvera za 3D vizuelizaciju
 • Sposobnost za rad u timu; posvećenost i fokus na radnim zadacima
 • Želja i inicijativa za sticanjem i implementacijom novih znanja i veština

Radno okruženje:

 • Rad sa mladom, druželjubivom i stručnom ekipom u opuštenoj radnoj atmosferi
 • Softverske obuke i obuke u okviru stručne oblasti
 • Stalni radni odnos, zaposlenje na duži vremenski period
 • Fiksno radno vreme
 • Lokacija u užem centru Pančeva (prostrani radni prostor, kuhinja, prostor za rekreaciju – stoni tenis i dr.)

Od kandidata se očekuje da se odmah ili ubrzo nakon zaposlenja uključi i da preuzme projekat stambene zgrade za koju je završeno urbanističko rešenje i da sprovede projekat, od idejnog rešenja, do finalne predaje. To prvenstveno uključuje kompletnu razradu projekta, po potrebi dodatno projektovanje i vizuelizaciju, vođenje procedure na CEOP-u, sve do koričenja i predaje štampane verzije projekta.

Visina primanja je direktno proporcionalna sa Vašim doprinosom firmi, kao i prikazanoj kreativnosti, kvalitetu rada i samostalnosti u radu.

Pitanja i prijave (CV i portfolio) šaljite elektronskim putem na info@modulor.rs.