UPTOWN 93

UPTOWN 93

Projektovanju UpTown93 pristupljeno je sa svešću o potrebama čoveka u pogledu životnog prostora, njegove funkcionalnosti i komfora, ali i stalne povezanosti sa prirodom. Oblikovni koncept objekta baziran je na kubusnoj geometrijskoj formi koja u daljim iteracijama...
Autoremont Centar Pivašević

Autoremont Centar Pivašević

Prezentacija i vizuelizacija projekta je u pripremi. Objekat je sačinjen od dva funkcionalno odvojena dela, poslovnog prostora sa podrumom, prizemljem i spratom, i proizvodne hale, spojenih u jednu arhitektonsko-oblikovnu celinu. Industrijski karakter objekta u sprezi...
Stambeni objekat P+3+Pk Ul. Cara Lazara, Pančevo

Stambeni objekat P+3+Pk Ul. Cara Lazara, Pančevo

Objekat se nalazi u mirnom delu grada nadomak centra. Karakteriše ga arhitektura savremenog koncepta i atraktivnih materijala sa krupnim oblikovnim potezima koji dominiraju uličnim frontom. Široki ulični front i pogodna proporcija parcele omogućili su projektovanje...
Stambeni objekat P+4+Pk Ul. S. Miletića, Pančevo

Stambeni objekat P+4+Pk Ul. S. Miletića, Pančevo

Objekat se nalazi u mirnom delu ulice Svetozara Miletića, na uglu sa Karađorđevom Ulicom, a svojom svedenom pojavnošću i naglašenom volumetrijom nagoveštava širenje centralne urbane zone grada ka datom bloku. Arhitektura stambene zgrade prati savremene tokove u svakom...
Stambeni objekat P+4+Pk Ul. Žarka Zrenjanina

Stambeni objekat P+4+Pk Ul. Žarka Zrenjanina

Arhitektura savremenog koncepta i atraktivnih materijala uklopljena u zatvoreni stari gradski blok Pančeva. Široki ulični front i pogodna proporcija parcele omogućili su projektovanje najkvalitetnijih stanova, sa strukturom i rasporedom prostorija formiranim bez...