Autoremont Centar Pivašević

Prezentacija i vizuelizacija projekta je u pripremi.

Objekat je sačinjen od dva funkcionalno odvojena dela, poslovnog prostora sa podrumom, prizemljem i spratom, i proizvodne hale, spojenih u jednu arhitektonsko-oblikovnu celinu.

Industrijski karakter objekta u sprezi sa kancelarijskim prostorima i salama za sastanke diktira i estetski doživljaj, predstavljen putem snažnih i razuđenih volumena, sa materijalizacijom izraženog kontrasta i kolorita.

Objekat je lociran na regionalnom putu Beograd-Vršac, na nekoliko minuta od centra Pančeva.

godina2019.
namenaPoslovni objekat
lokacijaUl. Stevana Šupljikca, Pančevo
kvadratura1046m2
stanjeObjekat u upotrebi